อุปกรณ์ซีเอ็นซี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตเครื่องมือทันตกรรมมีการติดตั้งเครื่องจักร ซีเอ็นซี ที่มีความแม่นยำสูงขั้นสูง 

CNC devices for handpiece producing.jpg

เครื่องจักรเหล่านี้มีความสามารถในการผลิตที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ 

ช่วยให้สามารถสร้างส่วนประกอบที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำเป็นพิเศษ 

handpiece component producing1.jpg

เทคโนโลยีนี้รับประกันการผลิตเครื่องมือทันตกรรมที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดและแสดงประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

handpiece handdle producing.jpg